Veendam

23-01-2020 Lezing door Geert de Vries

Bijna 60 belangstellenden kwamen deze avond een lezing bijwonen van Geert de Vries, de bekende natuurkenner uit Drenthe. Voor de pauze praatte hij ons bij hoe te handelen bij het helpen de vogels in onze tuinen de winter door te komen.

Aan de hand van (soms spectaculair) beeldmateriaal kregen we een beter inzicht wat men beter kan doen of laten om dat proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hij toonde hierbij de kunst te verstaan om zijn gehoor zeer te boeien.

Een verteller pur sang! Na de pauze ging het over de wintervogels in het buitengebied, waarbij het accent lag op zwanen, ganzen en eenden. Ook hierbij weer zelfgemaakte en unieke beelden met zeer wetenswaardige uitleg van dingen die net even iets anders zijn dan men altijd dacht. Niemand, dunkt me, heeft zich deze avond verveeld.

28-11-2019 Lezing door Paul van der Ploeg

Zo’n 50 belangstellenden waren komen opdagen voor de lezing van Wim Paul van der Ploeg over “De magie van tuinieren”.

Met zachte (bijna magische) stem legde hij uit wat zijn manier van tuinaanleg is. Zijn gedachte is dat iemand die zich inspant en probeert om zijn tuin zo mooi mogelijk te maken naar zijn eigen idee daardoor een gelukkiger mens wordt.

Dit staat dus los van datgene wat op een zeker moment in de mode is of, nog erger, de waan van de dag is. Hij is dus een voorstander van wat men ook wel “energetisch tuinieren” noemt. Het klinkt allemaal wat wazig en dat is het m.i. ook wel enigszins. Niettegenstaande nodigt het je ook wel uit om bepaalde (vastgeroeste?) inzichten bij te stellen.

En ietwat magische, maar volstrekt interessante, laatste lezing van het jaar 2019.

24-10-2019 Lezing door Cor van Gelderen

Donderdag 24 oktober 2019: Meer dan 50 belangstellenden waren aanwezig op deze avond om een lezing bij te wonen van de bekende bomenman Cor van Gelderen. 

Zoals bekend verschijnt hij de laatste jaren ook in het t.v. programma  “De Rijdende Rechter” om zijn visie te geven bij geschillen waar deskundigheid is vereist over erfgrensbomen en dergelijke. En een visie heeft deze man!

Hij was door ons gevraagd om zijn mening te geven over kleuren in de herfsttuin. Aan de hand van kleurrijke dia’s toonde hij ons bekende en onbekende Hydrangea’s, Acers en Viburnums, met daarbij kolderieke commentaren die men eerder zou verwachten van een cabaretier. Soms ging het enigszins over de top.

Niemand hoefde zich te vervelen en in een mum van tijd was daar het einde van de avond. Weer veel geleerd.

5-10-2019 Plantenruilmarkt

Op deze koude, maar zonnige dag waren 17 liefhebbers afgekomen op een ruiling van hun (overbodige) planten en struiken.

Nadat we ons hadden gelaafd aan de koffie en thee met cake en koek van de altijd gastvrije familie Schreuder, werden in vlot tempo de aangeboden planten geruild. Daarna bezochten sommigen nog de achterliggende groentetuin met fruitbomen van Harm Schreuder. Altijd weer een fraaie aanblik.

Zoals het er nu voor staat was dit de laatste ruildag bij de familie Schreuder, omdat Harm het pand heeft overgedaan aan zijn zoon.

Bij deze: hartelijke dank voor de goede zorgen gedurende de laatste 10 jaren en vooral voor de heerlijke zelfgebakken cake en koeken!

26-09-2019 Lezing door Alie Stoffers

Op donderdag 26 september 2019 onze eerste ledenavond na de zomer werden we verrast met een opkomst van bijna 50 belangstellenden.

Debet daaraan was ongetwijfeld het onderwerp van de lezing, maar ook degene die de lezing gaf. Zij (Alie Stoffers) stelde ons dan ook niet teleur en vertoonde aan de hand van schitterende lichtbeelden dat je het lenteseizoen, maar ook het winterseizoen enorm kan vervroegen met de juiste winter- en/of lentebollen. Zij bestiert, mede met haar partner, de “Tuinerie” in Kolham. Zij hebben een soort voorbeeld tuin, werkelijk een plaatje om te zien, met heel veel bollen.

Ook verkoopt zij bollen en ontwerpt tuinen. Hoe groot haar passie is hoorden wij deze avond, want ze moesten heel snel naar huis om daarna door te reizen naar Duinkerken voor de boot naar Engeland om bloemen en tuinen te bekijken. Ze kreeg een wel verdiende applaus na haar presentatie.              

27 & 28-04-2019 Noordelijke Kwekerijdagen Foltz

Zoals altijd kunnen we terugkijken op geslaagde dagen bij Tuingoed Foltz tijdens de Noordelijke Kwekerijdagen. De echte tuinliefhebber weet altijd wel het pad hier naartoe te vinden om bepaalde planten te zoeken.

Namens het bestuur hartelijk dank aan de medewerkers en de vrijwilligers die dit jaar geholpen hebben in de stand van “Groei en Bloei” in Meeden.

17 & 18-08-2019 Open Tuinen weekend, Nationale tuinweek en Landelijke Open Tuinendagen

Op 17 en 18 augustus jl. hebben maar liefst 11 tuineigenaren van Groei & Bloei Veendam e.o. hun tuin opengesteld voor het publiek. Dat is natuurlijk een prachtig aantal en ook het weer was redelijk goed. De belangstelling bleef dan ook niet uit. De bezoekers kwamen van heinde en ver.

Hoewel de periode ervoor erg droog en bijzonder heet was, hebben onze tuineigenaren er alles aan gedaan om hun tuinen mooi te presenteren. Er werden veel leuke gesprekken gevoerd, vragen gesteld, tuinweetjes uitgewisseld en complimenten gegeven. En zoals we altijd zeggen: “Plantenmensen zijn gezellige mensen”.

We hopen dat we volgend jaar weer een fantastisch open tuinen weekend zullen hebben. 

Ook aan de Nationale tuinweek 8 tot en met 16 juni 2019 deden 7 tuineigenaren mee en aan de Landelijke open tuinendagen 15 en 16 juni 2019 ook 7 tuineigenaren. 
 

06-04-2019 Noord Nederlands Bloemschik Evenement

6 april werd het Noord Nederlands Bloemschik Evenement georganiseerd door de drie rayons Groningen, Friesland en Drenthe van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde/Groei & Bloei die hiervoor een commissie had samengesteld.

Het doel van het NNBE is aan bloemschikkers van onze afdelingen (beginners en gevorderden) de gelegenheid te bieden om in een speciale ambiance een bloemstuk te maken, dit te laten beoordelen door deskundigen, te laten zien aan leden van Groei & Bloei en hiermee het bloemschikken binnen de vereniging te stimuleren.

De opzet was om binnen een bepaalde tijd en binnen vastgestelde spelregels een arrangement te maken met de materialen die door de organisatie beschikbaar werden gesteld. Hierin kon de deelnemer zijn eigen creativiteit, kennis en techniek van bloemschikken gestalte geven.

Twee leden van Groei & Bloei Veendam hebben meegedaan. In totaal waren er 57 deelnemers.'s middags gaf Hans Zijlstra een demonstratie. Hij liet o.a. zien hoe zijn stukken werden opgebouwd die hij maakte tijdens zijn deelname aan het internationale concours in Philadelphia. Lammy van Elp uit Hoogeveen bleek de beste in de groep gevorderden. Zij ontving van Frits Hoogers het Golden Ticket voor Gardenista.

02-12-2011 Boom aangeboden

Op vrijdagmorgen 2 december 2011 heeft Groei & Bloei afdeling Veendam e.o. een boom aangeboden aan de Gemeente Veendam in het kader van ons 50-jarig jubileum.

Onder belangstelling van leden en bestuursleden Gemeente Veendam werd de boom geplant voor de Hervormde Kerk op het Kerkplein met ondersteuning van Bertus van der Linde. Bart Kloosterhuis-Lokaal TV maakte er opnames van.

De boom die uitgekozen is in overleg met Bertus heet Acer rubrum "Red Sunset". Gelukkig heeft de boom de strenge vorst van de afgelopen winter goed doorstaan.

Op 10 september 2012 is bij de boom het bijbehorende bordje geplaatst. De bladeren van de boom beginnen al een mooie rode herfstkleur te krijgen.