Veendam

Verkiezingen

Nieuwe structuur voor de Landelijke Vereniging Groei & Bloei

De Landelijke Vereniging Groei & Bloei krijgt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe structuur. In de huidige structuur zijn alle afdelingen van het land vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering; het hoogste orgaan van Groei & Bloei. De Algemene Vergadering wordt tot nu toe geadviseerd door de landelijke Rayonraad.

In de nieuwe structuur is de Ledenraad het hoogste orgaan waarvan de leden vanuit de rayons worden afgevaardigd. De Rayonraad verdwijnt hiermee. De Algemene Vergadering behoudt nog drie belangrijke bevoegdheden: opheffing van de Vereniging, verkoop van het tijdschrift Groei&Bloei en wijziging van de statuten.

Verkiezingen voor de Ledenraad

De afdelingen zoeken nu kandidaten voor de Ledenraad. De afdelingen van rayon Groningen mogen samen 2 leden afvaardigen naar de Ledenraad. Rayon Groningen zal bij meer dan 2 kandidaten een keuze maken.

Oproep aan de leden (of echtgenoten of partners van leden van Groei&Bloei)

Wilt u meedenken in de Ledenraad over de toekomst van de Vereniging Groei & Bloei en zich kandidaat stellen of wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met de voorzitter van uw afdeling of met de voorzitter van het Rayon Watze Bokma (Tel.: 0597-591688 of e-mail: watzebokma(at)hotmail.com).

Voor meer informatie zie de website van het Rayon: rayon-groningen.groei.nl onder het kopje “over ons

Waarom een nieuwe structuur?

In 2022 zal de Vereniging Groei & Bloei haar 150 jarig bestaan vieren. Op dit moment telt de Vereniging 130 afdelingen met circa 31.700 leden. De 130 afdelingen zijn verdeeld in 14 rayons.

De vereniging heeft altijd aandacht gehad voor vernieuwingen. Voorbeelden van vernieuwing zijn de Nationale Tuinweek, de website van Groei&Bloei en recent het tuinevenement Gardenista.
De vraag is of de structuur van de Vereniging nog voldoet aan de huidige en toekomstige tijd.

In de huidige tijd gaan veranderingen snel, vooral door de sociale media. Mede door de huidige structuur kan de Vereniging niet snel reageren op de veranderingen. De Vereniging wil dit wel in samenspraak met de afdelingen. Hierover is in de afgelopen twee jaar veel nagedacht en gesproken met als resultaat een nieuwe structuur met een Ledenraad met maximaal 28 leden (2 per rayon) en een Algemene Vergadering die nog een paar bevoegdheden heeft. Zo denkt de Vereniging sneller te kunnen reageren op veranderingen.

Op 9 november jl. heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de nieuwe structuur , de wijziging van de statuten, het huishoudelijk reglement, en overige reglementen. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2020 de vereniging de nieuwe structuur heeft.

Tot 1 april 2020 is er een overgangsperiode, waarin de bestaande vertegenwoordigers van de Rayonraad namens hun rayon nog zitting kunnen hebben in de Ledenraad. Martien Vossen heeft namens het rayon Groningen aangegeven dat hij dit wil doen tot uiterlijk 1 april 2020.