Diversen

24 januari 2018 Rink Oosting.

Een grote schare bezoekers (meer dan 70) zat om half acht verwachtingsvol te wachten op het begin van een lezing die gehouden zou worden door Rink Oosting, amateur historicus aangaande de geschiedenis van Veendam e.o. eind 20ste eeuw. Maar ,helaas, de beamer kon niet worden aangestuurd, en na koortsachtige pogingen van deze en gene begon het tot ons door te dringen dat misschien de lezing afgezegd moest worden. In arren moede deed Karin, die tevergeefs vele telefoontjes had gepleegd voor hulp van buiten, een beroep op de mensen in de zaal met de vraag of iemand een beamer thuis had die terstond gebruikt kon worden. En wat een geluk! Iemand stak z'n vinger op. Bedankt familie de Vries! Zodoende begon een half uur later dan gepland de lezing, die Rink had gegoten in een tocht met de paardentram van Zuidbroek naar Bareveld (bijna het hele bereik van onze afdeling, hulde). Aan de hand van schitterende, meer dan honderd jaar oude prentbriefkaarten, kregen we een idee hoe de mensen toen reisden, maar vooral hoe de streek er toen uitzag. Bijna kilometer voor kilometer werd door deze foto's inzichtelijk gemaakt hoe het leven en de leefomstandigheden enorm zijn veranderd in de loop van 3 of 4 generaties. Maar ook hoe pareltjes van architectuur en waardevolle gebouwen letterlijk om zeep zijn gebracht onder het motto: "Afbreken die ouwe troep en frisse nieuwe gebouwen realiseren". Letterlijk, eeuwig zonde! De lezing was geweldig. Henk Rave.

21 februari 2018 Andries Bierling.

Zo'n 45 belangstellenden waren op deze koude woensdag bij elkaar gekomen voor een lezing van Andries Bierling, een van de eigenaren van Tuingoed Foltz uit Meeden. Andries praatte ons bij over salvia's, Echinacea ‘s en prairie planten. Aan de hand van eigen fotomateriaal toonde hij ons 44 salvia's, 23 Echinacea ‘s en 10 prairie planten. Al deze planten hadden een nummer dat vermeld stond op papier en correspondeerde met de successievelijke dia's. Op deze wijze kon een ieder zich een juist beeld vormen van de materie, waarbij Andries de juiste informatie gaf over grootte, behandeling, sterke en zwakke punten e.d.. Door deze exacte informatie van het geheel kon een ieder die dat wilde de juiste behandelwijze krijgen, waarbij een van de aanwezigen soms wat storend souffleerde. In de pauze en na afloop was er gelegenheid voor het kopen van een deel der vertoonde planten. Al met al een avond waarop zeer professionele informatie werd gegeven. Henk Rave.

19 maart 2018 Kees Boele.

Terugblik ledenavond van 19 maart 2018. Voor zo'n 45 leden hield bioloog Kees Boele (nu wonende in Tilburg) een lezing over "The Big Five" en "The Small Five" safari in zijn voormalige tuin in Haren, nauwelijks een paar hectare groot! Dat zijn 'Big Five" dan ook als een contradictio in terminis was bedoeld werd al gauw duidelijk. Maar niet minder interessant, als men daar oog voor heeft. Allerlei beestjes, waaronder pissebedden, vliegen, miertjes en andere diertjes kwamen ter sprake. Zoals hij het bracht is elke tuin een wonder der natuur. Het voert wellicht te ver om "The Big Five" in onze tuinen te vergelijken met die uit Afrika, maar hij heeft zeker een punt als hij stelt dat ook in onze eigen tuinen genoeg valt te zien waarbij je niet in het vliegtuig hoeft te stappen om een grote reis te maken. Dat hij daarbij, zoals wij al wisten, een ras verteller is die weet hoe hij een zaal moet boeien bleek ook wel uit het welverdiende aTerugblik ledenavond van 19 maart 2018. Voor zo'n 45 leden hield bioloog Kees Boele (nu wonende in Tilburg) een lezing over "The Big Five" en "The Small Five" safari in zijn voormalige tuin in Haren, nauwelijks een paar hectare groot! Dat zijn 'Big Five" dan ook als een contradictio in terminis was bedoeld werd al gauw duidelijk. Maar niet minder interessant, als men daar oog voor heeft. Allerlei beestjes, waaronder pissebedden, vliegen, miertjes en andere diertjes kwamen ter sprake. Zoals hij het bracht is elke tuin een wonder der natuur. Het voert wellicht te ver om "The Big Five" in onze tuinen te vergelijken met die uit Afrika, maar hij heeft zeker een punt als hij stelt dat ook in onze eigen tuinen genoeg valt te zien waarbij je niet in het vliegtuig hoeft te stappen om een grote reis te maken. Dat hij daarbij, zoals wij al wisten, een ras verteller is die weet hoe hij een zaal moet boeien bleek ook wel uit het welverdiende applaus aan het einde van de avond.

meer
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders